Major Enterijer

Ordinacija

Godina: 2023
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Opremanje prostorije i renoviranje ordinacije

Vazduhoplovna Akademija

Godina: 2023
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Opremanje prostorija akademije

Apartmani Tara

Godina: 2022
Lokacija: Tara, Srbija
Opis radova: Projektovanje i opremanje apartmana

Dom Zdravlja Medigroup

Godina: 2017
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Opremanje prostorija doma zdravlja.

Hotel 88 soba

Godina: 2014.
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Opremanje soba hotela.

Fiat Vrtić

Godina: 2015
Lokacija: Kragujevac, Srbija
Opis radova: Opremanje dečijeg vrtića u okviru fabrike.

Porodični stan

Godina: 2023
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Renoviranje stambenog prostora

Dom Zdravlja Medigroup

Godina: 2017
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Opremanje prostorija doma zdravlja.

Hotel 88 soba

Godina: 2014.
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Opremanje soba hotela.

Fiat Vrtić

Godina: 2015
Lokacija: Kragujevac, Srbija
Opis radova: Opremanje dečijeg vrtića u okviru fabrike.

Muzej Savremene Umetnosti Beograd

Godina: 2017
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Izrada mobilijara radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti.

Dom Zdravlja Medigroup

Godina: 2017
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Opremanje prostorija doma zdravlja.

Hotel 88 soba

Godina: 2014.
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Opremanje soba hotela.

Fiat Vrtić

Godina: 2015
Lokacija: Kragujevac, Srbija
Opis radova: Opremanje dečijeg vrtića u okviru fabrike.

Dečija soba

Godina: 2020
Lokacija: Beograd, Srbija
Opis radova: Dečija soba